Staré ovocné sady v krajině Rychlebských hor

Nepřehlédněte! Samostatný web o sadech - http://sady.brontosaurus.cz

Bylo nebylo, objevilo se jablečné semínko. Zasazeno do úrodné půdy, rostlo a povystrčilo první drobné lístky, úzké větvičky začaly sílit... Nebo kdo ví, jaký je příběh starých ovocných sadů roztroušených po krajině Rychlebských hor?

V sudetském pohraničí žili od 13. století obyvatelé německé národnosti - dokud je z domovů nevyhnal odsun po druhé světové válce. Mnohé vesnice bylo dosídleny jen zpola, některé zanikly úplně a na jejich místě se zoralo pole nebo vysadil les. Šedesát let po válce, v roce 2006, si všimli lidé z Baobabu, že na některých místech Rychlebských hor rostou mezi křovím vedle bříz a smrků také jabloně, hrušky a švestky starých odrůd, které se běžně v zahradnictvích neprodávají. Zvláště tam, kde zbyly rozvaliny bývalých sudetských statků, je krajina kolem lemována stromy, šedesát let neprořezávanými, neotrhávanými, zapomenutými. 

V bývalé vesnici Zastávka (Stillstand) poblíž Uhelné jsme se zkusili o stormy postarat - vykosili jsme vysokou trávu, vytrhali nálety, prořezali stromy. Genius loci místa, kde z kopce vidíte daleko na polské roviny, přebíháte přes vysoké valy kamenů vysbíraných dávnými hospodáři z polí a tají se vám dech nad holými zdmi bývalých domů, v nichž dnes rostou břízy a bez, nás lákal, abychom se na Zastávku pravidelně vraceli.

Postupně jsme vysadili několik desítek nových ovocných stromků, na které bude možno staré odrůdy roubovat, zvelebili okolí sadů a umístili sem informační panel díky grantu od Nadace Partnerství. Na lokalitě proběhl pomologický průzkum i projednávání situace s místními lidmi z Uhelné. Komunikace s mnoha stranami je tady opravdu důležitá, protože sady totiž patří zčásti obci Uhelná, zčásti Pozemkovému fondu, zčásti Lesům ČR a zčásti soukromému majiteli, od něhož si pozemky pronajmuli lidé, kteří sady lehce "kolonizovali" - maringotka, ovce, zahrádka, včely, aby se zase nato vytratili do světa.

Na jaře a na podzim vás zveme do sadů na víkendovky - pořád je co kosit, prořezávat, sázet. Podzimní úroda čeká na otrhání a zpracování - minulá léta jsme vyráběli mošty, křížaly i marmelády, ale využili jsme vždy jen malou část ovoce. Kromě práce v sadech terén skýtá ideální prostředí k zážitkovému programu, hrám, vandrům, spaní pod širým nebem či v týpí, historickým a přírodovědným exkurzím... Sady jsou totiž cenné a krásné nejenom pro svoji krajinářskou a estetickou hodnotu či pro odrůdové bohatství; domov tu nachází desítky ptáků a hmyzích druhů, kteří by na okolních pastvinách nebo v lese nežili.  

Při plánování budoucnosti lokality zaznívají pojmy jako genofondový sad, malé terénní ekocentrum, naučná stezka, zázemí pro zpracování a drobný prodej výrobků z ovoce, výuka starých řemesel či domky z přírodních materiálů vestavěné citlivě ke starým zborům. Nejenom několik organizátorů Baobabu, ale všichni lidé, kteří jezdí na naše akce, tvoří svojí aktivitou podobu sadů na Zastávce a směr, kterým se toto krásné místo bude ubírat.

Stáhněte si:
Co roste v sadech za stromy (pomologická zpráva od odborníka Stanislava Bočka)
Short history of Baobab activitïes in old fruit orchards in Rychlebske hory (letáček o sadech v angličtině)