Baobab je

  1. základním článkem Hnutí Brontosaurus s regionální působností na Jesenicku
  2. partou mladých lidí, kterým není lhostejné, co se kolem nich děje
  3. zvláštním druhem stromu rostoucím v Africe a v Austrálii, který vypadá jakoby rostl kořeny vzhůru

Všechny možnosti jsou správné, ale na těchto stránkách se dozvíte více jen o prvních dvou.

Kde se s námi můžete setkat?
Na víkendových akcích a letních táborech s tématikou:

Nejbližší akce